Prace nad rozporządzeniem dotyczącym wymagań obowiązujących przy prowadzeniu żywienia w szpitalach zostaną wznowione po uwzględnieniu koniecznych zmian – poinformowało PAP Ministerstwo Zdrowia, odnosząc się do doniesień informujących, że resort wstrzymał prace nad standardami żywienia w szpitalach.

Niedożywienie lub niewłaściwie dobrana dieta może negatywnie wpływać na przebieg choroby i rekonwalescencję, wydłużać pobyt chorego w szpitalu, a w konsekwencji zwiększać koszty jego leczenia. Jednak według danych Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu (POLSPEN) niedożywienie szpitalne dotyka ponad 30 proc. chorych, z kolei aż 80 proc. pacjentów nie otrzymuje zalecanej terapii żywieniowej. Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej zwraca natomiast uwagę, że liczne badania stanu odżywienia pacjentów szpitalnych wykazywały niedobry niektórych witamin i składników mineralnych.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wymagań obowiązujących przy prowadzeniu żywienia w szpitalach przygotowano w 2022 r. Dokument określa m.in. rodzaje diet – zakłada wprowadzenie 15 diet i 9 ich modyfikacji, rekomendowane i przeciwwskazane środki spożywcze wykorzystywane w poszczególnych rodzajach diet oraz wartość odżywczą i energetyczną stosowanych diet szpitalnych.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało PAP, że w toku konsultacji projektu Rządowe Centrum Legislacji zgłosiło uwagę. Resort zdrowia dodał, że aktualnie trwa proces legislacyjny, który uwzględnia tę zmianę. „Niezwłocznie po jej zatwierdzeniu, prace nad projektem rozporządzenia zostaną wznowione„- zapewniło ministerstwo.