W dniach 6-7 lipca po raz dziesiąty odbędzie się „Jarmark Św. Ottona”, plenerowa impreza kulturalno-edukacyjna poświęcona czasom, w których swoją misję chrystianizacyjną na Pomorzu pełnił Św. Otton z Bambergu. Wydarzenie odbędzie się na terenie Osiedla Katedralnego w Kamieniu Pomorskim.  W ramach wydarzenia planowane jest zaprezentowanie następujących elementów:

Obozowisko rycersko-rzemieślnicze, adekwatne do realiów XII w. Warsztaty z zakresu rzemiosła dawnego: kowalstwa, wytwarzanie narzędzi rybackich i rybołówstwo, dawna kuchnia,  warzenie soli, wytwarzania instrumentów muzycznych, obróbki drewna, skórnictwa, rogownictwa, jubilerstwa, tkactwa. Pokaz wyszkolenia jazdy wczesnośredniowiecznej, Inscenizacja parateatralna, dotyczącą misji Św. Ottona z Bambergu. Pokaz wyszkolenia wojowników pomorskich, Prezentacja wczesnośredniowiecznych strojów kościelnych i świeckich.Występy zespołów muzyki dawnej.

Wykłady poświęcone historii pomorza zachodniego oraz działaniom Św. Ottona (historia Księstwa Pomorskiego, przebieg chrystianizacyjnej misji Ottona, pogadanka o życiu codziennym w epoce wczesnego średniowiecza, pogadanka o wojownikach i wojnach pomorzan). Wykłady odbędą się w Wirydarzu przy kamieńskiej katedrze. Planowany czas trwania jarmarku to 11:00 – 19:00 w sobotę 6 lipca i 11:00 – 16:00) w niedzielę  7 lipca. Wszystkie wymienione powyżej elementy wydarzenia będą dostępne przez cały czas jego trwania.

Program wydarzenia „Polsko – niemieckie spotkania z historią”

Sobota 6 lipca 11:00 – 19:00
10:30 – wymarsz orszaku Św. Ottona z nabrzeża portowego przy molo w Kamieniu Pomorskim
11:00 – Przybycie Św. Ottona. Otwarcie Jarmarku
12:00 – Wykład w Wirydarzu (1)
13:00 – Występ muzyczny (1)
14:00 – Wykład w Wirydarzu (2)
15:00 – Inscenizacja historyczna – Opowieść o Św. Ottonie
16:00 – Wykład w Wirydarzu (3)
17:00 – Występ muzyczny (2)
18:00 – zamknięcie I dnia Jarmarku
11:00 – 19:00 Otwarte warsztaty rzemiosł dawnych, prezentacja codziennego życia na średniowiecznym Pomorzu (obóz rycerski, obóz wojowników pomorskich, podgrodzie), pokazy konnych i pieszych wojowników, strzelnica łucznicza, kramy historyczne oraz kramy ze współczesnym rzemiosłem i rękodzielnictwem (obszar wydzielony)

Niedziela 7 lipca 11:00 – 16:00
11:00 – Otwarcie II dnia Jarmarku
13:00 – Pokaz taktyki pomorskich wojowników
14:00 – Występ muzyczny (3)
16:00 – Zakończenie Jarmarku Św. Ottona
11:00 – 16:00 Otwarte warsztaty rzemiosł dawnych, prezentacja codziennego życia na średniowiecznym Pomorzu (obóz rycerski, obóz wojowników pomorskich, podgrodzie), pokazy konnych i pieszych wojowników, strzelnica łucznicza, kramy historyczne oraz kramy ze współczesnym rzemiosłem i rękodzielnictwem (obszar wydzielony)

Wykłady w Wirydarzu poprowadzą:
prof. Stanisław Rosik – wybitny historyk, specjalizujący się w chrystianizacji, historiografii, religii Słowian oraz historii średniowiecznej Polski i powszechnej; nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem Wrocławskim.
Michał Antoniak – rekonstruktor historyczny, uznany w środowisku specjalista od kultury materialnej XII wieku.
Igor Górewicz – rekonstruktor historyczny, założyciel  i wojewoda Drużyny Grodu Trzygłowa – stowarzyszenia zajmującego się odtwarzaniem i popularyzowaniem kultury Słowian. Autor wielu artykułów popularnonaukowych, naukowych i publicystycznych z zakresu historii i archeologii Słowian, historii wojskowości, rekonstrukcji historycznej, mitologii słowiańskiej, historii idei, religioznawstwa, kultury i polityki

Muzykę dawną oraz muzykę inspirowaną muzyka dawną zaprezentują:
Michael Bach – muzyk i rzemieślnik wytwarzający rekonstrukcje dawnych instrumentów.
Dobromir Strzelczyk – muzyk, twórca instrumentów, nauczyciel muzyki.
Stowarzyszenie Wokalistów „Strefa Dźwięku” – koncertująca od wielu lat grupa przyjaciół których połączyła pasja do wspólnego śpiewania.

Organizacja wydarzenia została dofinansowana przez: Gmina Kamień Pomorski, Powiat Kamieński, Bank Spółdzielczy w Wolinie,  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Marina Kamień Pomorski Sp. z o.o.