Aktywizują mieszkańców, działają na rzecz praw kobiet, pomagają, wspierają, znajdują czas i siły dla najbardziej potrzebujących. Miały wkład w polską drogę do wolności, aktywnie współtworzą demokrację. Są odważne, pracowite i wrażliwe. Takie są laureatki plebiscytu Kobieta Roku Pomorza Zachodniego. Ich nazwiska poznaliśmy podczas gali plebiscytu we wtorek 25 września br. w Operze na Zamku w Szczecinie.

Kobietą Roku Pomorza Zachodniego została Danuta Szyksznian-Ossowska ze Szczecina, prezes Honorowa Zarządu Okręgu Światowego Związku Żołnierzy AK i wiceprezes Koła Kresowych Żołnierzy AK w Szczecinie, która od lat wspiera kombatantów oraz wytrwale edukuje młodzież, podczas niezliczonych spotkań opowiadając o trudnej polskiej historii.

– Dziś na sali są kobiety najsilniejsze, najbardziej wybitne. Kobiety, które kreują zachodniopomorską rzeczywistość w wielu obszarach i na całej powierzchni Pomorza Zachodniego – mówił marszałek Olgierd Geblewiczktóry przypomniał, że Polki były jednymi z pierwszych kobiet w Europie, które wywalczyły swoje prawa – W stulecie tak ważnych dla nas wszystkich wydarzeń, jakim jest odzyskanie niepodległości w 1918 roku, umyka nam rocznica prawa wyborczych kobiet. Powiedzieliśmy sobie, że nie pozwolimy na to na Pomorzu Zachodnim – dodał marszałek.

Kapituła Konkursu zdecydowała się też przyznać trzy wyróżnienia: Ewie Deskur ze Szczecina, za zaangażowanie społeczne i poświęcenie wolnego czasu na rzecz aktywizacji kobiecego środowiska; Krystynie Fijołek (powiat kołobrzeski) która bezinteresownie od wielu lat realizuje liczne inicjatywy na rzecz osób z niepełnosprawnościami; Ewie Saja-Jabłońskiej (powiat choszczeński) za ponad dwudziestoletnią działalność na rzecz środowiska lokalnego: dzieci, kobiet, osób niepełnosprawnych.

Poniżej lista laureatek, Kobiet Roku w każdym z 21 powiatów Pomorza Zachodniego:

 1. Danuta Szyksznian-Ossowska – Szczecin – za działania w organizacjach kombatanckich, pełni między innymi funkcję Prezesa Honorowego Zarządu Okręgu Światowego Związku Żołnierzy AK i Wiceprezesa Koła Kresowych Żołnierzy AK w Szczecinie.
 2. Halina Kozieł – Koszalin – za wsparcie środowiska kombatanckiego, zwłaszcza sybiraków, pomoc i opiekę nad osobami potrzebującymi pomocy, organizację wydarzeń patriotycznych związanych z obchodami świąt i rocznic narodowych.
 3. Aleksandra Namyślak  – Świnoujście – za wrażliwość społeczną, propagowanie patriotyzmu oraz aktywność w życiu lokalnej społeczności.
 4. Anna Kościuk  – powiat białogardzki – za aktywne działania społecznie. Osoba niewidoma, nieustannie pomagająca rodzinom i ludziom starszym. Organizuje i bierze udział w akcjach charytatywnych. Wieloletni wolontariusz, liderka, darczyńca Szlachetnej Paczki. Wspiera Caritas, inspiruje i motywuje ludzi do działania
 5. Małgorzata Buchajczyk – powiat choszczeński – za ponad 15-letnią pracę na rzecz osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie, ciągłe przekraczanie granic własnych możliwości, pokonywanie barier i przeciwności w działaniu na rzecz społeczności lokalnej.
 6. Paulina Sokołowska – powiat drawski – za działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami, szczególnie dzieci.
 7. Jolanta Sienkiewicz – powiat goleniowski – za aktywność, altruizm, walkę do końca w każdej słusznej sprawie, nietuzinkowość.
 8. Dorota Schrammek –  powiat gryficki   – za promowanie Pomorza Zachodniego w swoich książkach.
 9. Teresa Szajnowska – powiat gryfiński – dzięki jej zaangażowaniu na rzecz wsparcia kobiet borykających się z chorobą nowotworową piersi, powstało i nadal prężnie funkcjonuje stowarzyszenie oferujące wsparcie emocjonalne i psychologiczne.
 10. Janina Kołodzińska – powiat kamieński – za wieloletnią działalność społeczną i edukacyjną. Obecnie prezes Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Golczewie.
 11. Karolina Szarłata-Woźniak – powiat kołobrzeski – za udzielanie się społecznie, bierze udział w akcjach charytatywnych, zbiórkach, kwestach, wspiera WOŚP oraz chorych na autyzm.
 12. Lidia Lis – powiat koszaliński   – za szczytne i piękne marzenia, które realizuje z żelazną konsekwencją, za stawianie potrzeb innych ludzi na pierwszym miejscu oraz za dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.
 13. Wiesława Piećko – powiat łobeski – za prowadzenie fundacji, realizującej się w działalności społecznej, edukacyjnej, kulturalnej, informacyjnej, charytatywnej na obszarach wiejskich
 14. Sandra Najmrodzka – powiat myśliborski – za skuteczną pomoc w nawiązywaniu kontaktów biznesowych oraz organizację spotkań networkingowych. Za zdolność realizacji efektywnych pomysłów oraz wizji łączenia świata sportu ze światem biznesu.
 15. Anna Tarocińska –  powiat policki – za organizację zbiórki dla osób chorych i biednych, nie jest jej obojętny los zwierząt, swoimi działaniami wspiera Szlachetną Paczkę.
 16. Agnieszka Odachowska – powiat pyrzycki – za całokształt pracy na rzecz aktywizacji środowiska wiejskiego, z naciskiem na pomoc i wsparcie dla kobiet i osób wykluczonych
 17. Joanna Klimowicz – powiat sławieński – za działalność na rzecz darłowskiego hospicjum i organizację bali charytatywnych
 18. Sylwia Kalmus Samsel – powiat stargardzki –  za pełne pasji działanie na terenie gminy i miasta
 19. Danuta Ziętara – powiat szczecinecki    – za zaangażowanie w działania rzecz aktywizacji i wsparcia kobiet oraz ich rodzin z powiatu szczecineckiego, jak również liczne działania na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej
 20. Anna Teresińska – powiat świdwiński – za wieloletnią działalność społeczną jako prezes Towarzystwa Miłośników Wilna i byłych Kresów Wschodnich w Świdwinie.
 21. Estera Naczk – powiat wałecki – za prowadzenie szkoły nauki śpiewu w Wałczu, w której uczy śpiewu dzieci, młodzież i dorosłych. Co roku organizuje Bal Czerwonej Róży, z którego dochód trafia do osób chorych.

Od 7 maja do 1 czerwca br. mieszkańcy województwa zgłaszali kandydatki. Nominowanych zostało łącznie 239 kobiet z Pomorza Zachodniego. Od 15 czerwca do 13 lipca trwało głosowanie, podczas którego oddano ponad 35 tys. głosów. W ten sposób wyłoniono 21 Kobiet Roku w każdym z powiatów województwa. Kobietę Roku Pomorza Zachodniego wybirała spośród nominowanych Kapituła Konkursu, którą tworzą ambasadorki akcji.

W roku 2018 przypada 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, ale także 100. rocznica nadania Polkom praw wyborczych. Polki były liderkami ruchów emancypacyjnych i jako jedne z pierwszych w Europie otrzymały prawa wyborcze. Akcja Rok Kobiet organizowana przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego objęła spotkania w powiatach z inspirującymi kobietami, debaty oraz plebiscyt.

źródło:
WZP