Pod koniec lutego, Marszałek Olgierd Geblewicz powołał Regionalną Radę ds. Seniorów II Kadencji. W jej skład weszli eksperci, wieloletni praktycy, przedstawiciele samorządu, społecznicy czy członkowie uniwersytetów trzeciego wieku. Wśród tego grona znalazły się dwie osoby z naszego powiatu – Janina Kołodzińska prezes UTW z Golczewa oraz Jerzy Neukampf prezes NUTW z Międzyzdrojów. 

Rada ds. Seniorów to organ, który zabiera głos w sprawach związanych z kształtowaniem polityki senioralnej, inicjuje przedsięwzięcia integrujące osoby starsze czy wspiera współpracę pomiędzy jednostkami sektora publicznego, prywatnego, ośrodkami badawczymi i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób starszych. Jest ciałem opiniotwórczo – doradczym Marszałka Województwa, wspierającym go w decyzjach w zakresie spraw dotyczących osób starszych oraz polityki senioralnej w województwie zachodniopomorskim.

Działanie rad przyczyniło się do organizacji wielu ciekawych akcji na rzecz rodzin i osób starszych, jak na przykład Regionalne Obchody Dnia Seniora, które odbyły się po raz pierwszy pod koniec ubiegłego roku czy kampania społeczna „Wokół stołu” w ramach której przeprowadzony został konkurs dla młodzieży nawiązujący do tradycji, idei i wartości rodzinnych. Ich członkowie zasiadają także w kapitule konkursu marszałkowskiego „Samorząd Przyjazny Rodzinie”, w którym zostaje nagrodzona najbardziej zaangażowana gmina lub powiat, działające na rzecz rodzin z Pomorza Zachodniego.

Zródło: ROPS w Szczecinie