Maj upłynął pod znakiem intensywnych zajęć w ramach projektu „Bliżej Przyrody”. Uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych z gmin Wolin, Międzyzdroje oraz Świnoujście wspólnie ze swoimi nauczycielami wyruszyli na zajęcia terenowe, których celem było poznawanie i odkrywanie świata roślin.

„Bliżej Przyrody” to projekt wsparcia edukacji wczesnoszkolnej realizowany w klasach I-III w gminach okołoparkowych Wolińskiego Parku Narodowego. Jego celem jest budowa świadomości mieszkańców tych gmin na temat potrzeby oraz odpowiednich metod ochrony lokalnej przyrody. Projekt potrwa do 2020 roku, a jest realizowany przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Pierwsze lekcje w ramach projektu rozpoczęły się w maju i odbyły się na podstawie autorskich scenariuszy zajęć, przygotowanych przez nauczycieli we współpracy z trenerami Fundacji EFRWP. Uczniowie wzięli również udział w zajęciach przyrodniczych w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie k. Międzyzdrojów, w ramach których wcielili się w rolę prawdziwych badaczy, odkrywających roślinność Wolińskiego Parku Narodowego.

Na tym nie kończy się jednak ich przygoda. Na zakończenie lekcji dzieciom powierzona została misja przyrodnicza do wykonania wspólnie z rodzicami. Ich zadaniem jest wspólne odnalezienie na terenie Wolińskiego Parku Narodowego roślin, które – w formie zagadki – zostały opisane w specjalnym „Notesie Botanika”.  Materiały pozyskane przez uczniów i ich rodziców podczas misji przyrodniczych posłużą do zorganizowania wystaw w szkołach, wydania kalendarzy przyrodniczych oraz nowej, zupełnie wyjątkowej mapy Wolińskiego Parku Narodowego.

Przygotowania do zajęć w terenie były poprzedzone wielomiesięczną pracą nauczycieli. Wzięli oni udział w cyklu warsztatów, a następnie przy współpracy z trenerami, przygotowali autorskie scenariusze zajęć dedykowane przyrodzie występującej w najbliższej okolicy danej szkoły. Bliżej Przyrody to projekt innowacyjny – chcemy wspólnie z nauczycielami stworzyć zupełnie nową jakość w edukacji przyrodniczej, dostosowaną do lokalnej społeczności, a nie kolejny projekt, w ramach którego realizujemy sztywne założenia – mówi Krzysztof Podhajski, prezes zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Opracowane przez nauczycieli materiały dydaktyczne i scenariusze zajęć, które były podstawą realizacji majowych zajęć terenowych z uczniami, są dedykowane przyrodzie występującej w najbliższej okolicy danej szkoły. Po zakończeniu zajęć i ich uzupełnieniu o uwagi nauczycieli, wszystkie scenariusze zajęć zostaną opracowane graficznie i wydrukowane, a następnie przekazane szkołom.

W dalszej części tego etapu projektu w jego realizację zaangażowani zostaną także rodzice, którzy wspólnie z dziećmi będą odkrywać i nazywać rośliny charakterystyczne dla Wolińskiego Parku Narodowego.

Projekt Bliżej Przyrody będzie realizowany przez okres trzech lat, przy czym każdy z etapów wdrażanych w kolejnym roku szkolnym będzie obejmował inny zakres tematyczny dotyczący kolejno: roślin, zwierząt i krajobrazu. W roku szkolnym 2017/18 jest realizowany etap dotyczący roślinności Wolińskiego Parku Narodowego. Zakończeniem projektu będą Pikniki Przyrodnicze w każdej gminie z udziałem uczniów, rodziców oraz nauczycieli. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej