Już w najbliższy czwartek, 21 czerwca 2018 roku o godzinie 10.00, zapraszamy na spotkanie informacyjne  dotyczące konkursu Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia – działanie 1.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

Podczas spotkania specjaliści Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich podzielą się z Państwem informacjami na temat możliwości uzyskania wsparcia dla inwestycji z zakresu inwestycji w infrastrukturę i środki trwałe w minimalnej wysokości 2 milionów złotych, ze środków finansowych Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 oraz przekażą informacje, które uchronią Państwa przed nieuczciwymi praktykami a przede wszystkim wskażą jakie są realne źródła dofinansowania.

Spotkanie kierowane jest szczególnie do tych osób, które poszukują wsparcia ze środków Unii Europejskiej do współfinansowania własnych pomysłów w zakresie inwestycji w działających już przedsiębiorstwach.

Zapraszamy już 21 czerwca 2018 r. do Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, Wolińska 7b Kamień Pomorski; godzina 10.00