Ministerstwa edukacji i nauki oraz zdrowia, wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym, przygotowały wytyczne dla szkół. Mają sprawić, by w nowym roku szkolnym, w warunkach trwającej epidemii, dzieci i młodzież mogły uczyć się stacjonarnie w bezpiecznych warunkach. Szkołom został niecały miesiąc, by dostosować się do rządowych wytycznych. 1 września nauka w szkołach i przedszkolach ma rozpocząć się stacjonarnie. Takie zapewnienia składają przedstawiciele władz.

Wytyczne zostały opracowane, aby zwiększyć bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli po powrocie do stacjonarnej pracy szkół i placówek oświatowych. Są w nich zawarte rekomendacje o charakterze ogólnym i szczegółowym. W wytycznych podkreślono również, że po długotrwałym okresie nauki zdalnej działania w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego należy łączyć z dbałością o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.

W zaleceniach ogólnych znalazły się informacje dotyczące dezynfekcji, higieny, wietrzenia, stosowania maseczek ochronnych oraz zachowywania dystansu społecznego. Rekomendowane jest także szczepienie przeciw COVID-19 dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych.

Wytyczne​_MEiN​_MZ​_i​_GIS​_wrzesień​_2021.pdf