Gmina Międzyzdroje poprzez swoją spółkę Nowe Centrum kończy prace związane z budynkiem administracyjnym w nowym centrum miasta. Wychodząc naprzeciw głosom społeczeństwa, Burmistrz Mateusz Bobek zdecydował, że to od mieszkańców będzie zależeć, jak będzie wyglądać przestrzeń przed nowym Ratuszem.

Kończymy prace przed budynkiem administracyjnym, ale przed nami jeszcze zagospodarowanie placu. Wcześniej była taka propozycja, aby pojawiła się duża ilość betonu, ale chcemy z tego zrezygnować. Przedstawiamy Państwu trzy koncepcje z bardzo dużą ilością zieleni i chcielibyśmy, abyście to Wy podjęli decyzję w ramach dodatkowej ankiety do budżetu obywatelskiego – powiedział Burmistrz Mateusz Bobek.

1. Koncepcja architektoniczno- urbanistyczna zagospodarowania placu przed nowobudowanym ratuszem w Międzyzdrojach – opracowana przez  –   Bogdanowicz, Chmielewska Architekci .

Założenia;  Głównym założeniem kompozycji było wyodrębnienie dwóch głównych ciągów pieszych przecinających plac, na których przedłużeniu znajduje się  nowobudowany  ratusz miejski. Zostały zdefiniowane strefy. Miejska – otwarta (centrum placu) – miejsce tętniące życiem, przeznaczone do organizowania festynów, okazjonalnych kiermaszów, koncertów muzycznych oraz strefę  i relaks. Wyznaczone zostały miejsca w przestrzeni na  tzw. zewnętrzną salę ślubów, czytelnię miejską, strefę odpoczynku i relaksu, z fontanną i strefę zielonej wydmy.

2. Koncepcja zagospodarowania placu nowego Centrum Park Kultury Międzyzdroje – opracowana przez –  ARCHidea Pracownia Projektowa.

Założenia; projekt przedstawia zagospodarowanie placu przed nowym ratuszem, z podziałem na: centralną część placu, ciągi piesze i rowerowe, strefę rekreacji, strefę wypoczynku i strefę usług.

3. Koncepcja zagospodarowania Placu Miejskiego w Międzyzdrojach – opracowana przez  AKO ARCHITEKCI. 

Koncepcja zakłada stworzenie placu pełnego życia, dającego liczne możliwości użytkowania. Stworzenie zielonej wyspy w środku miasta zachęcającej zarówno mieszkańców i turystów do korzystania z różnorodnych form rekreacji. Aby uniknąć efektu pustej, wybetonowanej przestrzeni zaprojektowano zieleń ,która przenika w głąb placu. Organiczne kształty nasadzeń, tarasowego układu roślinności wyznaczają na placu wielofunkcyjne, mniejsze przestrzenie, które swojej skali i kształtom staja się bardziej kameralne i przyjazne.

źródło:
miedzyzdroje.tv
Promohouse Nieruchomości
Burmistrz Mateusz Bobek
Gmina Międzyzdroje