Prawie 28 mln zł przekaże jeszcze w tym roku wojewoda zachodniopomorski z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. To dodatkowe środki dla gmin i powiatów na inwestycje na drogach. O wsparciu rządu dla samorządów poinformował dziś Tomasz Hinc, wojewoda zachodniopomorski.

W tym roku przekażemy samorządom rekordową kwotę na polepszanie stanu dróg, szczególnie w miejscach, które potrzebują rządowego wsparcia na zrównoważony rozwój – powiedział wojewoda Tomasz Hinc. – Łącznie ze środkami z pierwszego naboru, które wynosiły 44,5 mln zł mamy najwyższą kwotę, jaką od początku programu – czyli od 2009 r. uzyskało nasze województwo. To ponad 72 mln zł. Również w skali kraju 1,3 mld zł przeznaczona w tym roku na program jest kwotę najwyższą w historii – dodał wojewoda.

W zależności od dochodów podatkowych na jednego mieszkańca gminy będą mogły wnioskować o dotację pokrywającą 60 lub 80 procent wartości inwestycji. – Chodzi o to, aby szansę na rządową dotację miały również samorządy najuboższe – wyjaśnia wojewoda Tomasz Hinc. Celem programu jest poprawa dostępności komunikacyjnej dla przedsiębiorców i społeczności lokalnych, powiązanie lokalnych ośrodków gospodarczych z drogami wojewódzkimi oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych. Nabór projektów potrwa do 15 kwietnia.

ZUW