Wspólnie z grupą inicjatywną przystępujemy do realizacji projektu pn. „Zakup wyposażenia na cele kulturalno-rekreacyjne w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Golczewie”. Golczewska instytucja kultury podpisała z Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. drugą umowę na realizację zadania w ramach projektu „Rewitalizacja szansą na aktywna integrację”.

W ramach przedsięwzięcia planowane jest doposażenie pomieszczeń GOKiS-u w mobilny sprzęt multimedialny oraz zakup niezbędnego sprzętu do organizacji zajęć fotograficzno – filmowych i edukacyjnych. Z pozyskanego dofinansowania zakupione zostaną m.in. stoły, aparat fotograficzny, statyw, deski kreślarskie oraz podłoga interaktywna. 

Projekt jest już realizowany w ramach, którego pozyskaliśmy interaktywny sprzęt SmartFloor. Doposażenie golczewskiej placówki pozwoli na poszerzenie oferty kulturalnej i zwiększenie atrakcyjności prowadzonych zajęć. Zakończenie projektu wraz z organizacją działania animacyjnego planowane jest na koniec sierpnia br.

Projekt „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.