Informujemy, że w dniu 30.03.2022 r. (środa) w budynku GOKiS w Golczewie w godzinach od 9.00 do 13.00 obywatele Ukrainy, którzy przebywają na terenie Gminy Golczewo będą mieli możliwość złożyć wniosek o 500 plus oraz rodzinny kapitał opiekuńczy. Pracownik ZUS pomoże zainteresowanym założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS i złożyć wniosek o ww. świadczenia.

ІНФОРМАЦІЯ
ІНФОРМУЄМО, ЩО 30.03.2022р.(середа) в приміщенні GOKiS в Гольчеві від 9:00 до 13:00 громадяни України, які перебувають на території Гміни Гольчево матимуть можливість зложити документи на 500+, а також родинний капітал опікунчий. Працівник ZUS допоможе заінтересованим утворити профіль на Платформі Послуг Електронних ZUS і скласти заявку про вище згадані послуги.