Inflacja w maju wyniosła rdr 13,9 proc. – wynika z najnowszych danych GUS. To najwyższy poziom od 1998 roku, czyli od 24 lat. Przed nami dalsze wzrosty inflacji i stóp procentowych. W porównaniu do kwietnia ceny wzrosły o 1,7 proc.

W maju 2022 roku paliwa do prywatnych środków transportu wzrosły w porównaniu do maja 2021 r. o 35,4% (wskaźnik cen 135,4), a w stosunku do kwietnia 2022 r. wzrosły o 5,0% (wskaźnik cen 105,0) – informuje GUS

W maju 2022 roku ceny nośników energii wg szybkiego szacunku wzrosły w porównaniu do maja 2021 r. o 31,4% (wskaźnik cen 131,4), a w stosunku do kwietnia 2022 r. wzrosły o 3,4% (wskaźnik cen 103,4.

W maju 2022 roku ceny żywności i napojów bezalkoholowych wg szybkiego szacunku wzrosły w porównaniu do maja 2021 r. o 13,5% (wskaźnik cen 113,5), a w stosunku do kwietnia 2022 r. wzrosły o 1,3% (wskaźnik cen 101,3).

Z kolei w 2021 roku poziom przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę w gospodarstwie domowym wyniósł 2062 zł i był realnie wyższy o 2,2% w porównaniu z 2020 r.

Szacujemy, że inflacja w maju wzrosła o 14 proc. rdr – powiedział analityk Banku Pekao SA Kamil Łuczkowski. To wypowiedź jeszcze zanim GUS podał najnowsze dane. Zdaniem specjalisty, szczytu wzrostu cen należy spodziewać się w sierpniu i wrześniu – wyniesie on 15,5-16 proc. rdr.