W poniedziałek, 7 stycznia, w Porcie Wojennym w Świnoujściu odbyło się uroczyste rozprowadzenie do zajęć, inaugurujące 2019 rok. Po zbiórce odbyło się pierwsze w tym roku, rozprowadzenie do zajęć szkoleniowych.

Podczas zbiórki pododdziałów jednostek 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, dowódca flotylli dokonał podsumowania działalności flotylli w 2018 roku, podziękował za zaangażowanie w realizację postawionych zadań oraz za wyniki szkoleniowe uzyskane w minionym roku. Dowódca wyznaczył także główne kierunki działania na rok bieżący.

Podczas inauguracji dowódca flotylli dokonał aktu mianowania na stanowisko starszego oficera flagowego dowództwa flotylli kmdr ppor. Karola Zabrockiego, pełniącego do tej pory obowiązki Dowódcy Grupy Jednostek Pływających – Dowódcy Załogi w 12. Dywizjonie Trałowców.

Zbiórka była okazją do wręczenia wyróżnień żołnierzom odnoszącym sukcesy na szczeblu Marynarki Wojennej. Wręczono również honorowe tytuły podoficera i marynarza roku 2018, którymi zostali odpowiednio st. chor. Marcin Szkutnik z Komendy Portu Wojennego Świnoujście i st. mar. Jakub Zieliński z 2. Dywizjonu Okrętów Transportowo-Minowych.

Inauguracja każdego nowego roku odbywa się w formie uroczystej zbiórki pododdziałów oraz rozprowadzenia do zajęć. Tradycyjnie także odbywają się wykłady inauguracyjne, poruszające szczególnie istotną tematykę z punktu widzenia poszczególnych dziedzin działalności w rozpoczętym roku.

źródło:
8 FOW