Najwięcej Polaków pracuje w sieciach handlowych. A w większości to kobiety zajmują stanowiska, w których średnia płaca jest poniżej przeciętnej, co prowadzi do średniej dysproporcji w wynagrodzeniu między płciami na poziomie nawet 15 proc. — to tylko niektóre ze statystyk z nowego raportu Głównego Urzędu Statystycznego dotyczącego zarobków Polaków. 

Dane GUS. Gdzie pracują Polacy?

Jak wynika z danych GUS za październik 2020 r., 70 proc. zatrudnionych pracuje w sektorze prywatnym. Ok. 30 proc. pracuje w państwowych spółkach czy administracji publicznej. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w administracji państwowej pracuje zdecydowanie więcej kobiet, bo aż 65,5 proc.

Najwięcej Polaków pracuje w sieciach handlowych. W tego typu sklepach pracuje 4,6 proc. ze wszystkich zatrudnionych w naszym kraju osób. Na drugim miejscu znajdują się nauczyciele, a następnie specjaliści ds. administracji i zarządzania.

Z najnowszego raportu możemy również odczytać, że największe dysproporcje między zatrudnianiem kobiet i mężczyzn występują w zawodach sekretarki, opiekuna dziecięcego oraz pielęgniarz lub pielęgniarki. Z kolei mężczyźni dominują jako marynarze, rolnicy i robotnicy budowlani.

Kto ma najwyższe pensje?

Najwyższe pensje osiągają przedstawiciele władz publicznych i urzędnicy oraz specjaliści, a zwłaszcza pracujący w branży IT. Jak wynika z danych GUS, przeciętne wynagrodzenie w październiku 2020 r. wyniosło 5748,24 zł. Jednak w sektorze publicznym średnie zarobki mogły wynieść powyżej 6 tys. zł — nawet o ponad 400 zł więcej niż w sektorze prywatnym.

Statystycznie to mężczyźni zarabiają więcej. Ta różnica wynosi nawet ok. 15 proc. czyli ok. 783 zł. Jako powód można wyszukać fakt, że większość kobiet zajmuje stanowiska, w których średnia płaca jest poniżej przeciętnej Jednak to mediana płac lepiej odzwierciedla prawdziwe zarobki Polaków. Mediana to kwota, poniżej i powyżej której zarabia połowa Polaków

  • Mediana wśród mężczyzn wyniosła: 4919,08 zł 
  • Mediana wśród kobiet wyniosła: 4491,59 zł

Według danych GUS 0 proc. najmniej zarabiających miało pensję niższą niż 2719 zł brutto, czyli mniej niż obecnie płaca minimalna. Natomiast co najmniej 10 proc. zarabiało 9384,92 zł brutto.