Zapraszamy na II Rajd Pamięci Bohatera 63 Drużyny Harcerskiej „Szare Szeregi” w Dziwnowie- kapitana Armii Krajowej- Henryka Kończykowskiego ps. „Halicz”. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem Rajdu; w razie pytań odpowiemy jak najszybciej na wszelkie wątpliwości. Oddajmy cześć i hołd naszemu Bohaterowi, ale miejmy w sercach wszystkich tych harcerzy i żołnierzy, którzy walczyli o Polskę wolną, niepodległą i suwerenną.

Czuwaj !!!

REGULAMIN II RAJDU PAMIĘCI „Halicza”
Dziwnów, 19 maja 2018 r.

1. Idea: Utrwalanie pamięci o żołnierzu Harcerskiego Batalionu Armii Krajowej „Zośka”- kapitanie Henryku Kończykowskim ps. „Halicz” oraz o harcerzach Szarych Szeregów i Żołnierzach Niezłomnych, walczących w Powstaniu Warszawskim i pod okupacją 1944- 1963 o wolną i suwerenną Polskę.

Pragniemy zachować pamięć i pielęgnować Ich ideały i tradycje, wyznaczając drogę, która stanie się szlakiem pamięci przypominającym to, o co walczyli. Tą drogą podążać będzie II Rajd Pamięci „Halicza”, zatrzymując się w trzech miejscach, symbolizujących pięć bohaterskich dzielnic Warszawy z Powstania 1944 r.

2. Organizator:
– 63 Drużyna Harcerska „Szare Szeregi” im. Henryka Kończykowskiego ps. „Halicz” w Dziwnowie

3. Cele:
– kształtowanie pamięci o „Haliczu”, harcerzach Szarych Szeregów i Żołnierzach Niezłomnych
– kształtowanie postaw patriotycznych
– poznawanie piękna Ziemi Dziwnowskiej
– aktywne spędzanie wolnego czasu jako alternatywa do zachowań niepożądanych społecznie
– integracja środowiska lokalnego, środowisk harcerskich oraz instytucji współpracujących ze sobą na bazie tradycji i pamięci o Bohaterach Polski Walczącej

4. Uczestnicy:
– Przyjaciele i Goście 63 DH „Szare Szeregi” w Dziwnowie
– harcerze 63 DH „Szare Szeregi” im. Henryka Kończykowskiego ps. „Halicz” w Dziwnowie
– harcerze drużyn Hufca Ziemi Wolińskiej im. Marynarki Wojennej RP
– mieszkańcy Gminy Dziwnów
– osoby z całego świata, które chcą uczcić Bohaterów 1944- 1963

5. Przebieg:
– uczestnicy potwierdzają swój udział w RAJDZIE do 13 maja 2018 r. na adres: beatajn@hotmail.com
– organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NW, mapy z trasą RAJDU, teksty piosenek, pamiątkowe naszywki rajdowe, ciepły posiłek po przybyciu na metę RAJDU
– podczas marszu uczestnicy biorą udział w konkursach wiedzy, niosą flagi narodowe, proporce drużyn i zastępów, banery patriotyczne, światła pamięci (proszę wziąć ze sobą)

TRASA:
– trasa Rajdu wynosi około 5 km
– Osiedle Wojskowe nad Dziwną w Dziwnowie- most nad Dziwną- ul. Słowackiego- Pomnik Marynarzy i Rybaków (pierwsze miejsce pamięci symbolizujące Powstańczą Wolę)- rondo przy wyjeździe z Dziwnowa (drugie miejsce pamięci symbolizujące Powstańczą Starówkę oraz Powstańcze Śródmieście)- Wybrzeże Kościuszkowskie- ul. Kaprala Koniecznego- ul. Kościelna- ul. Sienkiewicza- ul. Reymonta (oddanie hołdu Cichociemnym oraz Komandosom- kamień pamiątkowy- trzecie miejsce pamięci symbolizujące Powstańczy Czerniaków)

PLAN GODZINOWY:
– 10.00- msza św. w Kościele Garnizonowym w Dziwnowie
– 10.45- powitanie, przypomnienie regulaminu, zaśpiewanie piosenki harcerskiej/powstańczej; WYMARSZ
– stacje RAJDU: Pomnik Tym, Którzy Nie Wrócili z Morza (Marynarzy i Rybaków), rondo przy wyjeździe z Dziwnowa, Pomnik Komandosów
– 13.00-13.30- zakończenie RAJDU; ognisko z pieczeniem kiełbasy, gawędą, śpiewaniem piosenek patriotycznych/harcerskich/powstańczych, ogłoszenie wyników
konkursu. Poczęstunek.
– około 16.00- koncert oraz program patriotyczno- historyczny w wykonaniu uczniów z Głogowa (projekt BYĆ JAK ZOŚKOWIEC pod przewodnictwem Pana Przemysława Bożka) oraz Grupy Historycznej im. Henryka Kończykowskiego ps. „Halicz” z Głogowa
6. Sponsorzy i współorganizatorzy RAJDU: Urząd Miejski w Dziwnowie, Pan Robert Jaskólski, Państwo Karina i Dariusz Bojzan, strażacy OSP w Dziwnowie, Rodzice harcerzy 63 Drużyny Harcerskiej, Przyjaciele.
7. RAJD odbędzie się bez względu na pogodę.
8. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie oraz planie godzinowym.
9. Wszelkie kwestie sporne, nieujęte w regulaminie, rozstrzyga organizator.

Organizator