Sołectwo Dziwna zaprasza wszystkich do udziału w kolejnej edycji Sprzątania świata połączonego z „II Piknikiem Sąsiedzkim na Dziwnej, Dzień Pieczonego Ziemniaka”, które odbędą się już w nabliższą sobotę 24 września od godziny 11:00.