Od kwietnia 2018 r. Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Golczewie realizują projekt „Humanistyczny Senior” wspierany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  

W ramach podpisanej umowy partnerskiej z Wyższą Szkołą Humanistyczną TWP w Szczecinie projekt zakłada realizację 100 godzin zajęć z zakresu nowych technologii, ekonomii, psychologii, historii, zdrowia, urody, kulinariów, komunikacji społecznej, a także wiele ciekawych wyjść do instytucji kultury, w tym spektaklach teatralnych i koncertach, wycieczkach historyczno- patriotycznych.

Seniorzy  uczestniczą w nich bezpłatnie do końca października 2018r. W ramach drugiej edycji programu do MNiSW trafiło 49 wniosków, spośród których wybrano 20 najlepszych. Łączna kwota dofinansowania wyniesie blisko 6 mln zł. na projekt przekazano kwotę 317 tys. W inauguracji projektu uczestniczył Dziekan Wydziału Nauk Społecznych – dr Cezary Hendryk, koordynator Studiów dr Wiktor Moś i kierownik biura dziekana Barbara Pick. Wykład inauguracyjny pt: „Żeby życie nie bolało” wygłosiła  dr D. Ciechanowska.

W ramach projektu odbyliśmy cykl wykładów w Golczewie, z zakresu upowszechniania wiedzy – I MODUŁ „Świadomy senior”, poznaliśmy sposoby na wykluczenie cyfrowe w tym Twitter, Yutube, zasady bezpiecznego spadkobrania, blogoseniorzy:  blogosfera dla osób 50+, co to jest Smartfon, system bankowy w czym pomaga, jak korzystać, czym jest odwrócona hipoteka? Na powyższe pytania odpowiedzieli eksperci w danej dziedzinie. Ciąg dalszy z II i III Modułu w kolejnych relacjach.

Opracowanie  i foto – Janina Kołodzińska – prezes UTW w Golczewie