Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych rekonstruktorów, koła gospodyń wiejskich, jak i osoby niezrzeszone do wzięcia udziału w Historycznym Jadłoboju. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni pasjonaci kuchni Polskiej.

Warunkiem jest przygotowanie dania na miejscu podczas odbywającego się II Pikniku Majowego w Grodzie Steinborg. Konkurs rozgrywany będzie w dwóch kategoriach.

1. Historycznej tj.:
Uczestnicy tej części konkursu są rekonstruktorami historycznymi, którzy swoje dania przygotowują tradycyjnie na ogniu w strojach z epoki.

2. Niehistorycznej tj.:
Koła Gospodyń i innych stowarzyszeń oraz osoby prywatne.

Więcej informacji można uzyskać – gromowladni@interia.pl lub nr tel. 795743412 Pokaż mniej