W Międzyzdrojach trwa historyczna budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych. Warte kilkadziesiąt milionów złotych działania mają zwiększyć potencjał oczyszczalni oraz przede wszystkim pomóc w spełnieniu rygorystycznych norm oczyszczania ścieków, a co za tym idzie zmniejszyć oddziaływanie na środowisko naturalne.

Modernizacja to efekt umowy podpisanej 12 listopada 2020 roku z firmą WTE Wassertechnik z Warszawy. Wartość robót objętych podpisaną umową wynosi 64 mln złotych. W ramach planowanej inwestycji nie tylko zostaną przebudowane istniejące obiekty, ale także budowane nowe, które pozwolą na zwiększenie przepustowości oczyszczalni oraz przede wszystkim spowodują podwyższenie jakości oczyszczania ścieków.

Nowa oczyszczalnia dzięki podwyższonym standardom pozwoli zmniejszyć swoje oddziaływanie na środowisko naturalne.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

fot. spolecznoscmiedzyzdroje