To historyczny dzień dla Gminy Świerzno! Niespełna miesiąc temu informowaliśmy o historycznej chwili jaką było podpisanie umowy z wykonawcą, na budowę 6-kilometrowego odcinka drogi z dofinansowaniem wartym 7 mln, a już dziś (30.05) Wójt Radosław Drozdowicz przebija kolejną barierę! Dzięki programowi inwestycji strategicznych, do pozostającej przez lata w tyle Gminy Świerzno trafi prawie 10 mln złotych!

Mam wspaniałe wieści dla naszej Gminy Świerzno. Pozyskaliśmy kolejne 9.465.000,00 złotych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na wsparcie zadań inwestycyjnych; modernizacji oczyszczalni ścieków w Stuchowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na odcinku Starza-Stuchowo oraz przebudowie dwóch dróg gminnych w miejscowościach Gostyniec oraz drogi gminnej w Jatkach – informuje Wójt Radosław Drozdowicz.

Do przebudowy dróg gmina planuje przystąpić jeszcze w tym roku po wystawieniu promes wstępnych. Operatorem programu, podobnie jak i w przypadku poprzedniego największego zadania inwestycyjnego Gminy Świerzno jest Bank Gospodarstwa Krajowego.