22 maja 2019r.,  21 uczniów Szkoły Podstawowej im. 5-go Kołobrzeskiego Pułku Piechoty w Dziwnowie,  przystąpiło do szkolnego konkursu historycznego. Przewodnie hasło tegoż konkursu, to „Historia jest ważna”.

Głównymi celami konkursu było:
–    rozbudzanie zainteresowań historią, jako nauką ułatwiającą lepsze rozumienie  świata, ludzi i siebie,
 –   poznawanie dziedzictwa kultury narodowej,
 –   uczenie  współzawodnictwa,
 –   kształcenie umiejętności historycznych,
 –   kształtowanie postaw patriotycznych.

Wyniki konkursu.
uczniowie klas czwartych:
I miejsce Wojciech Katarzyński
II miejsce Oliwia Zych
III miejsce Julia Maciszonek

uczniowie klas piątych:
I miejsce Aleksandra Kowal
II miejsce Maciej Kilianek
III miejsce Zuzanna Kapica

uczniowie klas szóstych:
I Miejsce Michał Szumny
II miejsce Martyna Zięba
III miejsce Fryderyka Balazs- Zeuschner

Za udział w konkursie dziękuję wszystkim uczestnikom konkursu.

Nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie
Renata Włodarczyk/Kronia