Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Dziwnowie przedstawiła harmonogram odbioru odpadów w okresie od 1 listopada do końca stycznia 2022 roku. Przedsiębiorstwo odbierające odpady komunalne świadczy usługę od godz. 7. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Odpadami UM w Dziwnowie tel. 91 38 14 063 kom. 506 211 890