Gmina Dziwnów przedstawiła harmonogram odbioru odpadów komunalnych, realizowany przez firmę Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Zadanie będzie realizowane w okresie od 1 listopada 2022 roku do 31 stycznia 2023 roku.