13 października 2018 r., zuchy i harcerze z X Szczepu „Gniazdo” ZHP udali się na cmentarz komunalny w Międzyzdrojach. Na cmentarzu w ten słoneczny popołudniowy dzień wszyscy zakasali rękawy i wzięli się do pracy.

Robili porządki, grabili liście pomiędzy alejkami, podlewali drzewka przy nagrobkach oraz myli i sprzątali zaniedbane i zabrudzone groby.

W międzyczasie uczczono pamięć przy grobach harcerzy i żołnierzy, którzy walczyli o wolną i niepodległą Polskę. Odwiedzili grób założyciela pierwszej drużyny harcerskiej w Międzyzdrojach hm. Bronisława Chmielowskiego. Harcerze 34 DH „Orlęta” zapalili znicz na grobie phm. Mariana Wysockiego, jeden z ich bohaterów drużyny, który jako harcerz „Orlątko Lwowskie” walczył o polskie miasto Lwów w 1918r. Byli też przy grobie druhny Alicji Zachewicz – harcerki z ich drużyny. 

Zuchy i harcerze uczcili pamięć przy krzyżu katyńskim i mogile żołnierzy polskich walczących w okresie II wojny światowej. Byli przy grobach kombatantów, których międzyzdrojskie sztandary kombatanckie zostały przekazane pod harcerską opiekę. 

Czuwaj!
X Szczep „Gniazdo” ZHP
pwd. Tomasz Rychłowski
trop. Ewelina Wancisiewicz