Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2022 r. wyniosło 6687,81 zł – podał GUS. Wzrosło 14,5 proc. rok do roku, co przy inflacji na poziomie 17,2 proc. oznacza, że nasze realne pensje maleją.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2022 r. w porównaniu z sierpniem 2021 r. było wyższe o 12,7 proc. i wyniosło 6583,03 zł (brutto). Przy wzroście inflacji rok do roku 16,1 proc. oznacza to, że nasze realne pensje wedle danych z sierpnia zmalały rok do roku, bo rosły wolniej niż rosły w tym czasie ceny.

By sprawdzić, czy ten negatywny trend się utrzyma, czekaliśmy na dane o przeciętnym wynagrodzeniu we wrześniu. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2022 r. wyniosło 6687,81 zł. Oznacza to wzrost o 14,5 proc. rok do roku. Tymczasem inflacja we wrześniu jeszcze wzrosła i wyniosła 17,2 proc. r/r. Oznacza to, że we wrześniu mamy podobną sytuację co miesiąc wcześniej i pensje rosną wolniej niż ceny