Główny Urząd Statystyczny informuje, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w I kwartale 2022 r. wyniosło 6.235,22 zł, czyli wzrosło o 9,7 procent rok do roku.

Po komunikacie GUS-u rząd podejmie decyzję o wysokości płacy minimalnej na 2023 rok i przedstawi ją Radzie Dialogu Społecznego.

Zgodnie z ustawą o płacy minimalnej, przeciętna wysokość minimalnego wynagrodzenia w danym roku musi wzrastać w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wskaźnik cen. W tym roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 3 010 zł brutto