Przyjmę gumolit dla samotnej starszej pani stary już po pękal i chaczy o niego a chodzi o kulach. Może ktoś z państwa wymieniał i został wam stary ale który nadaje się jeszcze.