Projekt został sfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jako wsparcie sektora zdrowia w kontekście pandemii COVID-19, a wartość tego projektu to niemal 5 mln złotych. Zmodernizowany Zakład Patomorfologii SPZZOZ działa już przy szpitalu Gryficach. 

Jak zaznacza p.o. Dyrektora SPZZOZ w Gryficach Danuta Kowalewska, realizacja projektu inwestycyjnego trwała ponad pół roku i obejmowała nie tylko modernizację wszystkich pomieszczeń Zakładu Patomorfologii, ale również zakup mebli laboratoryjnych oraz wysokiej klasy sprzętu laboratoryjnego.

Pojawił się całkowicie nowy automat barwiący, automatyczna nakrywarka, półautomatyczny mikrotom rotacyjny i mikroskopy. Sprzęt ten jest wysokowydajny, a automatyzacja procesów barwienia w znaczący sposób wpływa na wysoką powtarzalność efektów barwień, a tym samym na poprawę jakości badań histopatologicznych i cytologicznych – dodaje dr Anita Kosierkiewicz, Kierownik Zakładu Patomorfologii.

Nowo wyremontowana placówka, w której mieści się Zakład Patomorfologii, polepszy nie tylko warunki pracy personelu, ale również będzie służyć pacjentom i w znaczący sposób wpłynie na jakość wykonywanych w Zakładzie badań histopatologicznych, cytologicznych i autopsyjnych.