Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kamieniu Pomorskim rozpoczęło budowę wodociągu, który dostarczy wodę do miejscowości Grębowo i okolic. W pierwszym etapie, z zastosowaniem przewiertu sterowanego zostanie wykonany kilkukilometrowy odcinek wodociągu, od węzła sieci wodociągowej przy drodze wojewódzkiej nr 103 i następnie wzdłuż pola golfowego do Grębowa

W samej miejscowości, kamieńskie PGK wykona sieci rozdzielcze oraz przyłącza do tych nieruchomości, których właściciele uzyskają techniczne warunki przyłączenia. Na zebraniu sołeckim w Grębowie Burmistrz Stanisław Kuryłło przedstawił mieszkańcom zamierzenia dotyczące budowy wodociągu oraz przewidywane terminy realizacji poszczególnych etapów inwestycji. Jednocześnie Radny Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim, a zawodowo kierownik ds. eksploatacji sieci w PGK Wojciech Gościniak wyjaśnił zainteresowanym szczegółowe zasady przyłączenia się do sieci.

Inwestycja zostanie zrealizowana jeszcze w październiku br. Budowa wodociągu jest finansowana przez PGK ze środków wyemitowanych przez spółkę obligacji przychodowych.