W tegorocznej edycji Konkursu pn. „Granty Sołeckie 2022” ogłoszonego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego laureatami zostały Sołectwa Kłęby i Niemica.

W Kłębach powstała drewniana wiata przy świetlicy wiejskiej, a na terenie rekreacyjnym w Niemicy zbudowana została nawierzchnia do gry w koszykówkę. Każdy z projektów został dofinansowany dotacją pochodzącą z budżetu województwa zachodniopomorskiego w wysokości 15.000,00 zł.

– Składam wielkie podziękowania mieszkańcom sołectw za zaangażowanie w realizację projektów, bez którego realizacja projektów nie byłaby możliwa. Szczególne podziękowania składam na ręce Sołtysów, Pani Emilii Kwiatkowskiej i Pani Iwonie Kwiatkowskiej za dążenie do rozwoju naszej Gminy i działania na rzecz lokalnej społeczności – powiedział Burmistrz Maciej Zieliński.