W Urzędzie Miejskim w Golczewie podpisano umowy na granty sołeckie. Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa podpisał umowy na dofinansowanie dwóch projektów z gminy Golczewo. Po raz drugi z rzędu w konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego wygrały sołectwa z naszej gminy i po raz drugi również te same sołectwa:  Kozielice i Mechowo.

Sołtys Sylwia Frydrych planuje z uzyskanych środków doposażyć plac zabaw w Kozielicach, a sołtys Wanda Balbus zmodernizować podjazd i chodnik przy OSP w Mechowie. Serdecznie gratulujemy sołtysom oraz mieszkańcom obu miejscowości.

UM w Golczewie