Aż 180 sołectw, które zwyciężyły w Konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2018” będzie mogło zrealizować swoje projekty inwestycyjne na obszarach wiejskich przy wsparciu środków marszałkowskich. Wśród wyróżnionych znaleźli się także beneficjenci z terenu naszego powiatu.

Celem konkursu było wyróżnienie sołectwa, podejmującego wartościowe inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności takie jak: podnoszenie jakości i bezpieczeństwa życia mieszkańców, wzmacnianie udziału społeczności w podejmowaniu decyzji lokalnych, a także realizacja przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, turystycznym i sportowym.

Doposażenie placu zabaw w Kozielicach – 11279 zł (10 tys. dofinansowania)
Wykonanie oświetlenia placu rekreacyjnego we Wrzosowie – 10 tys. zł (10 tys. zł dofinansowania)
Utworzenie placu zabaw przy kompleksie sportowym w Gostyniu – 9,4 tys. zł (9,4 tys. zł dofinansowania)
Budowa siłowni plenerowej jako alternatywne miejsce aktywnego wypoczynku w Łuskowie – 15337 zł (10 tys. zł dofinansowania)
Integracja międzypokoleniowa – spotkajmy się i pogadajmy w Międzywodziu – 9848 zł (9848 zł dofinansowania)
Modernizacja podjazdu i chodnika w sołectwie Mechowo – 9592 zł (9592 zł dofinansowania)
Jedność, Aktywność, Rekreacja – Jarszewo 11 tys. zł – (10 tys. zł dofinansowania)
Uczymy się i bawimy aktywnie spędzając czas – doposażenie placu zabaw w Kołczewie – 10 tys. zł (10 tys. zł dofinansowania)
Ogrodzenie placu zabaw i boiska sołeckiego w Zagórzu – 9824 zł (9824 zł dofinansowania)

– W poprzedniej edycji konkursu co trzeci sołtys z naszego województwa złożył wniosek ze swoim projektem. W związku z tak dużym zainteresowaniem pula środków w drugiej edycji wzrosła prawie 3-krotnie – mówi wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa.

To już druga edycja konkursu, który spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem wśród sołectw i gmin naszego województwa. W ubiegłym roku zgłosiło się 547 sołectw, spośród których wyłoniono 65 laureatów. Łączna kwota dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego WZ wyniosła ponad 600 tys. zł. Beneficjenci dzięki otrzymanym środkom m.in. utworzyli siłownie zewnętrzne, place zabaw, zrewitalizowali parki czy zmodernizowali świetlice.

W tym roku pula środków w konkursie to 1,8 mln zł. W tej edycji zgłoszonych zostało 559 projektów na łączną kwotę blisko 7 mln zł, z wnioskowaną kwotą wsparcia ok. 5,5 mln zł.  Kapituła Konkursu oceniła nadesłane zgłoszenia i wyłoniła laureatów: gminy i sołectwa. Maksymalna pomoc finansowa na realizację projektu dla jednego sołectwa to 10 tys. zł.