Urząd Marszałkowski ogłosił rozstrzygnięcie konkursu „Granty Sołeckie 2020”, który skierowany był do wszystkich gmin reprezentujących sołectwa z terenu województwa zachodniopomorskiego. Nagrodą w konkursie była możliwość otrzymania pomocy finansowej w wysokości 10.000 zł na sfinansowanie zgłoszonego do realizacji projektu.

W powiecie kamieńskim środki trafią na rewitalizację placu zabaw w Chominie 10 tys. dofinansowania (14 tys. zł wartość projektu), doposażenie placu zabaw w Kołczewie 10 tys. zł (10,8 tys zł) wartość projektu, doposażenie placu zabaw w Sosnowicach 10 tys. z (11,3 tys. zł wartość projektu), w Ładzinie środki trafią na projekt „Teatr, tam wszystko staje się możliwe – budowa sceny” 10 tys. zł, w Wysokiej Kamieńskiej na budowę skweru rekreacyjnego przy świetlicy 10 tys. zł, w Lasce na doposażenie placu zabaw 10 tys. zł (11,5 tys. zł), w Wapnicy na wykonanie całorocznej siłowni w „Wiklinie” 10 tys. zł, w Dziwnowie Górnym na projekt „zabawa na pełnych obrotach” oraz do Kretlewa na budowę parkingu przy Ochotniczej Straży Pożarnej. W Międzywodziu na pirsie pojawi się luneta. Uzyskała ona dofinansowanie w ramach projektu „Przystań, Popatrz, Pomyśl”.