Burmistrzowie, Wójt oraz mieszkańcy Kamienia Pomorskiego składali gratulacje Burmistrzowi po uzyskaniu przez niego kolejnego w tej kadencji 100% dofinansowania. Przypomnijmy, po 15 mln złotych, które przyznano gminie na budowę portu rybackiego wraz z drogą dojazdową, samorząd w ostatnich dniach uzyskał pozytywną decyzję Wojewody w sprawie 100% dofinansowania uzyskanego na remont zniszczonych murów obronnych. Pod postem pojawiła się gorąca także gorąca dyskusja pomiędzy radnym Jackiem Golusdą, a radnym Krzysztofem Kronenbergiem.

Środki na ten cel pochodzą z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jak czytamy w uzasadnieniu decyzji Wojewody dofinansowaniepozwoli m.in. na remont cennego dla miasta i regionu zabytku ale także wpłynie na poprawę bezpieczeństwa turystów i mieszkańców. Zabytek pochodzący z pierwszej połowy XIV wieku zostanie poddany renowacji. Naprawione zostaną przypory, uzupełnione ubytki cegieł, zamurowane wyrwy, spoinowanie powierzchni. Dzięki zaangażowaniu Burmistrza, za prace naprawcze – tak jak za budowę portu i drogi dojazdowej – gmina nie zapłaci ani złotówki!

100% dofinansowania to wielki sukces. Co do radnych, którzy głosowali przeciw (Budżetowi – przyp. red)  to powinni spalić się ze wstydu. Tym bardziej, że większość z nich jest beneficjentami ,,Nasza Gmina Nasz Powiat” chociażby patrząc na to że uzyskali mandaty, a po wejściu do rady zostawili pierwotną grupę i założyli swoją, licząc hmm… w sumie nie wiem na co. Jednak się przeliczyli i mam nadzieję że wyborcy ich odpowiednio podsumują pod koniec kadencjinapisał oceniając informację o uzyskaniu 100% dofinansowania na remont murów obronnych członek Zarządu Powiatu, radny Krzysztof Kronenberg.

Na stronie urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim są dostępne nagrania posiedzeń sesji i komisji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim, potwierdzające, że Klub Ziemia Kamieńska wnioskował o dodanie do projektu budżetu Gminy Kamień Pomorski na rok 2021 r. brakujących środków na remont murów miejskich. Burmistrz niestety nie poparł naszego wniosku. Zatem osoby, które twierdzą, że głosowaliśmy przeciwko pozyskaniu środków na rewitalizację murów miejskich, mówiąc wprost, są kłamcami i wykorzystują nieprawdziwe informacje do zbicia kapitału politycznegotłumaczył stanowisko klubu przewodniczący Jacek Golusda.

Odpowiedź spotkała się jednak z szybką ripostą Krzysztofa Kronenberga. – Przecież, na sesji Burmistrz uzasadniał, że nie wprowadza środków do projektu budżetu, ponieważ złożył wniosek o wsparcie na poziomie 100 %. Więc zasadnym jest, że środki przeznaczone na wkład własny remontu murów można było przeznaczyć na inny cel.