Pięć golczewskich żabek oraz dwa specjalne wyróżnienia przyznano w trakcie dzisiejszego (12.01) noworocznego spotkania w Golczewie. Impreza organizowana jest co roku przez Burmistrza Golczewa i Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

Golczewskie Żabki to nagrody przyzwane osobom, które w ubiegłym roku swoją działalnością zawodową i społeczną wpłynęły na rozwój i promocję gminy Golczewo.

W tym roku otrzymali je:
Eugeniusz Brzostek – za aktywną działalność gospodarczą i społeczną a zwłaszcza za wspieranie charytatywną działań lokalnych organizacji i instytucji oraz promocję Gminy Golczewo.
Przemysław Opowicz – za aktywną działalność społeczną a zwłaszcza osobiste zaangażowanie w działanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kretlewie oraz zaangażowanie w budowę struktur młodzieżowych drużyn pożarniczych w Gminie Golczewo
Jacek Kołba – za aktywne działania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, a zwłaszcza za popularyzację kolarstwa w regionie oraz promocję Gminy Golczewo w kraju i za granicą.
Marek Piotrowski – za aktywne działania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, a zwłaszcza za popularyzację piłki nożnej w regionie oraz promowanie sportowego stylu życia wśród lokalnej społeczności.
Wiktor Bogumił – za aktywne wspieranie współpracy pomiędzy gminą Golczewo a miastem Primorsk.

W trakcie uroczystości przyznano także dwie specjalne nagrody. Otrzymały je panie Celina Gębala oraz Janina Kołodzińska.