Działanie pn. „Zakup wyposażenia na cele kulturalno – rekreacyjne w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Golczewie” oficjalnie zakończone. Realizatorem inwestycyjnego przedsięwzięcia był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie przy współpracy z grupą inicjatywną mieszkańców. Serdeczne podziękowania należą się: pani Agnieszce Rapie, pani Ewelinie Katowicz, pani Dorocie Koziara, pani Grażynie Kolwicz oraz pani Małgorzacie Koszeli za zaangażowanie i merytoryczną współpracę przy realizacji projektu.

Dziękujemy również firmie Mentor Systemy Audiowizualne ze Szczecina za szkolenie i wprowadzenie w świat interaktywny Smart Floora. Podziękowania składamy także druhom z OSP Golczewo za pomoc przy składaniu sprzętu. Szczególne wyrazy uznania kierujemy do pani Alicji Tarnowskiej – lokalnej animatorce, opiekunce naszych projektów – która wspierała nas merytorycznie i pomagała w rozwiązywaniu problemów. 

Wydarzenie animacyjne, które odbyło się w piątkowe popołudnie (27.08.) połączyło pokolenia naszych najmłodszych i najstarszych mieszkańców. Uczestnicy wydarzenia mogli skorzystać z zakupionego sprzętu. W ramach działania zakupiliśmy m.in. aparat fotograficzny wraz z akcesoriami, deski kreślarskie, statyw, stoły oraz podłogę interaktywna Smart Floor, która w tym dniu cieszyła się ogromnym powodzeniem. 

Zakupiony sprzęt wzbogaci ofertę kulturalną i urozmaici zajęcia prowadzone w golczewskiej placówce kulturalnej. 

Projekt jest realizowany zgodnie z umową i przy współpracy z Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. Działanie pn. „Zakup wyposażenia na cele kulturalno – rekreacyjne w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Golczewie” jest realizowane w ramach projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” i jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.