Gmina Golczewo ogłosiła przetarg na modernizację dwóch sal gimnastycznych oraz przylegających do nich szatni i sanitariatów w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie. To kolejny etap prac związanych z poprawą jakości do nauki i ćwiczeń dla uczniów. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie Rządowy Fundusz Wsparcia Inwestycji Lokalnych, który pokryje 100% kosztów inwestycji.

Roboty budowlane będą obejmowały wymianę posadzek, w tym parkietów, demontaż i montaż nowej armatury sanitarnej w sanitariatach, wymianę wewnętrznych instalacji, zarówno elektrycznych, jak i sanitarnych wraz z izolacjami przeciwwilgociowymi. Zostaną wymienione oprawy na energooszczędne, drzwi wewnętrzne oraz wszystkie okładziny ścienne i podłogowe.

– Dodatkowo w budżecie Gminy Golczewo na rok 2021 zabezpieczono środki na remont korytarzy oraz łazienki budynku starej szkoły. Kompleksowa modernizacja pomieszczeń sprawi, że wracające z wakacji dzieci będą mogły uczestniczyć w życiu szkolnym w bardziej komfortowych warunkach – mówi Burmistrz Zieliński.

Dzięki przyznanemu wsparciu zostanie wykonana kompleksowa modernizacja dwóch sal gimnastycznych, sanitariatów i pomieszczeń przynależnych – to prawie 1000 m2 powierzchni.

W ramach przyznanego 100% wsparcia w ramach Rządowego Funduszu Wsparcia Inwestycji Lokalnych, Gmina Golczewo uzyskała 904 387,02 tysięcy złotych na modernizację dwóch sal gimnastycznych oraz przylegających do nich szatni i sanitariatów w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie.