Rada Miejska w Golczewie, w trakcie przyszłotygodniowej sesji zajmie się m.in. ustaleniem nowych wzorów deklaracji, ale co ważniejsze stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy.

Podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, gdyż opłata musi pokryć koszty funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zaproponowane unormowanie jest zgodne z analizą kosztów, na podstawie których obliczono dla gminy Golczewo wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Uchwała porządkuje naliczanie opłaty za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych – przekonuje w uzasadnieniu Burmistrz Maciej Zieliński.

Zgodnie z nową propozycją miesięczna opłata w przypadku odbioru śmieci selektywnie ma wynieść 12 zł, natomiast przy braku segregacji 21 zł. Zmianie ulegną także stawki opłat za każdorazowe opróżnienie pojemnika z odpadami na nieruchomościach:

Pojemnik 60 Litrów – 9 zł (selektywny) / 12 zł (nieselektywny)
Pojemnik 110 / 120 Litrów – 19 zł (selektywny) / 25 zł (nieselektywny)
Pojemnik 240 Litrów – 25 zł (selektywny) / 45 zł (nieselektywny)
Pojemnik 1100 Litrów – 149 zł (selektywny) / 193 zł (nieselektywny)

Poprzednie stawki zostały ustalone w grudniu 2014 roku i przez blisko pięć lat w żaden sposób nie urealniano ich wysokości. Skutkowało to tym, iż rokrocznie radni ratując sytuację byli obligowani przez Burmistrza do przeznaczania dodatkowych środków na pokrycie deficytu powstającego w wyniku nieoszacowania działania systemu gospodarki odpadami komunalnymi.