W czwartek, 18 sierpnia br. w Urzędzie Miejskim w Golczewie zastępca Burmistrza Golczewa miał zaszczyt wręczyć Pani Oli Major akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

– Awans zawodowy to jeden z najważniejszych momentów w pracy zawodowej nauczyciela. Pani zdobyła kolejny, trzeci już szczebel awansu. Pozostały jeszcze jeden i życzę również jego osiągnięcia – powiedział Przewodniczący Komisji Konkursowej – Zastępca Burmistrza Golczewa Grzegorz Chłopek.

Stopień nauczyciela mianowanego otrzymują nauczyciele, którzy po uzyskaniu poprzedniego awansu na stopień nauczyciela kontraktowego odbyli staż (2 lata i 9 miesięcy) oraz zdali egzamin przed komisją egzaminacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Źródło: UM Golczewo