Golczewski dom kultury zakończył już pierwszy etap realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego projektu pn. „Zakup wyposażenia na cele kulturalno- rekreacyjne w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Golczewie”. W ramach działania zakupiliśmy sprzęt m.in. stoły składane, aparat fotograficzny, deski kreślarskie, statyw do aparatu oraz podłogę multiinteraktywną Smartfloor wraz ze statywem i matą. Nowe wyposażenie wzbogaci ofertę kulturalną naszego ośrodka oraz poprawi jakość prowadzonych już zajęć.

Już teraz zapraszamy na wydarzenie finałowe naszego projektu, które odbędzie się w siedzibie GOKiS w dniu 27 sierpnia br. Projekt jest realizowany zgodnie z umową i przy współpracy z Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. Dziękujemy grupie inicjatywnej mieszkańców gminy Golczewo za współpracę przy realizacja projektu. Podziękowania kierujemy również wolontariuszom, którzy pomagali przy rozładunku sprzętu i jego składaniu.

Działanie pn. „Zakup wyposażenia na cele kulturalno- rekreacyjne w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Golczewie” jest realizowany w ramach projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” i jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.