117 milionów złotych na remonty i konserwację naszych zachodniopomorskich zabytków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków trafi do samorządów z Pomorza Zachodniego. Wśród listy beneficjentów znalazły się Gminy z terenu naszego Powiatu. Najwięcej środków trafi na renowację będącego w fatalnym stanie Urzędu Miejskiego, w drugim na kościół św. Piotra Apostoła.

Środki pozwolą na odbudowę oraz remont obiektów zabytkowych, chroniąc je przed degradacją i niszczeniem, dzięki czemu zabytki w zachodniopomorskim odzyskają dawny blask. Gminy z poszczególnych powiatów przekażą rządowe środki na realizację inwestycji – mówi Wojewoda Zbigniew Bogucki.

Pieniądze mogą być przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane. Wśród beneficjentów znalazły się z Gminy Międzyzdroje kościół pw. św. Piotra Apostoła w kwocie 3 mln złotych. To nie wszystko gdyż także 490 tys. złotych trafi na modernizację zabytkowego budynku dawnego Domu Zdrojowego, w którym mieści się Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach. Również 490 tys. złotych trafi na rewaloryzację budynku wraz z otoczeniem obiektu Kaplicy Cmentarnej w Międzyzdrojach.

Gmina Wolin na odrestaurowanie i przebudowę zdegradowanego budynku Ratusza Miejskiego w kwocie miliona złotych. Z Gminy Golczewo kościół w Uniborzu na wykonanie projektu budowlanego remontu – 78 tys. złotych. Także 148 tys. złotych trafi do Gminy Golczewo na zagospodarowanie terenu wokół kościoła w Golczewie. 784 tys. złotych trafią na zagospodarowanie terenu na podzamczu przy wieży zamkowej w Golczewie

Do Gminy Kamień Pomorski trafi 447 tys. złotych na remont ław polichromowanych z przedstawieniami malarskimi postaci z Biblii.