Przebudowa drogi gminnej nr 810022Z – ul. Plażowa w Międzywodziu (50%), Przebudowa drogi gminnej w kierunku boiska sportowego w miejscowości Świerzno (80%), Przebudowa drogi gminnej dojazdowej – ul. Bocznej w Lubinie wraz z sieciami w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi gminnej – ul. Bocznej w Lubinie wraz z sieciami”  (50%), Przebudowa ul. Miodowej w m. Golczewo łączącej ul. Szkolną z drogą wojewódzką nr 106 (70%),