13 listopada 2018 r. Wojewoda Zachodniopomorski zatwierdził wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie. Oprócz Gminy Kamień Pomorskim, której wniosek znalazł się na 9. miejscu do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 zakwalifikowały się gmina Dziwnów (30. miejsce), Międzyzdroje (32. miejsce), a także gmina Świerzno (33. miejsce).

W przypadku gminy Dziwnów wojewoda zatwierdził wniosek na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej – ul. 1 Maja w Dziwnówku (1,05 mln zł, z czego 527 tys. zł to dofinansowanie).

Gmina Międzyzdroje otrzymała pieniądze na przebudowę ulicy Marii Dąbrowskiej oraz ulicy Słowiańskiej w miejscowości (5,4 mln zł, z czego dofinansowanie to 1,8 mln zł), natomiast gmina Świerzno uzyskała środki na przebudowę drogi pomiędzy miejscowościami Duniewo i Krzemykowo (1,8 mln zł z czego 929 tys. zł to dofinansowanie).