Gminne obchody Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, miały w tym roku wyjątkowy charakter, co zawdzięczamy uczestnictwu we wszystkich uroczystościach, specjalnie zaproszonego gościa honorowego – komandora Romana Rakowskiego pseudonim „Grab”. Pan komandor to 99-letni bohater walk o niepodległość Polski, jeden z dwóch żyjących oficerów Armii Krajowej okresu wojny, kawaler najwyższego polskiego orderu wojennego – Virtuti Militari, odznaczony także Orderem Odrodzenia Polski i Krzyżem Walecznych.

Uroczystości związane z przypadającą w tym roku 232 rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja, rozpoczęły się punktualnie o godzinie 11.00 mszą świętą „Za Ojczyznę”, która miała miejsce w kościele parafialnym pw. Św. Józefa. Tuż po niej nastąpił przemarsz pod Pomnik Zwycięstwa (znajdujący się przy ulicy Kaprala Koniecznego), gdzie odbyły się główne uroczystości. Zaplanowane na godzinę 12.15 złożenie kwiatów, wojskowa asysta oraz okolicznościowe wystąpienia, zgromadziły przy pomniku sporą grupę mieszkańców, przedstawicieli gminnych instytucji, poczty sztandarowe oraz gości. Swoje szczególne miejsce miał w tym wydarzeniu pan komandor Roman Rakowski, którego obecność nadała całości wyjątkowej atmosfery. O oprawę muzyczną zadbał zespół „Szkwał”.

Przypomnijmy, że Konstytucja 3 Maja uchwalona 3 maja 1791 roku, była pierwszą w Europie (a drugą na świecie, po uchwalonej w Stanach Zjednoczonych) ustawą regulującą ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Jej zapisy, biorąc pod uwagę czas uchwalenia, tj. koniec XVIII wieku, były bardzo nowoczesne (zakładały m.in. likwidację szlacheckiego prawa do tzw. liberum veto, wzięcie pod ochronę państwa ludności z najniższych warstw społecznych, trójpodział władzy), miały na celu stworzenie kompromisu pomiędzy szlachtą a królem, przy jednoczesnym wprowadzeniu szeregu innych, stanowiących odejście od dotychczasowej formuły rządów, ram prawnych. Ich nadrzędnym celem była nie tylko znacząca zmiana w funkcjonowaniu państwa i nadanie mu całkowicie nowego kształtu (w zakresie kultury prawnej), ale też zwrócenie szerokiej uwagi na mieszkańców Rzeczypospolitej i ich rolę w kształtowaniu społecznego ładu.

Liczne odniesienia do historii i okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 Maja, miały miejsce w wystąpieniu Burmistrza Dziwnowa – Grzegorza Jóźwiaka. Mówiąc o roli, jaką odegrała w polskiej historii, podkreślił jej główne elementy, których celem było stworzenie silnego, respektującego prawo i szanującego mieszkańców państwa. Sporo uwagi poświecił także sytuacji obecnej, wskazując na potrzebę kształtowania dobrze pojmowanego patriotyzmu, u którego podstaw leży szacunek do drugiego człowieka, respektowanie prawa, budowanie narodowej jedności. W wystąpieniu burmistrza nie zabrakło też nawiązania do wojny w Ukrainie i bohaterskiej walki, jaką ukraińscy żołnierze prowadzą z rosyjskim agresorem.

Uroczystości uzupełnił apel pamięci, a na ich zakończenie przedstawiciele gminnych władz, delegacje jednostek administracyjnych, szkół oraz mieszkańców, złożyły okolicznościowe wieńce i wiązanki. Ostatnim akcentem pierwszej części obchodów, było złożenie przez gminną delegację kwiatów pod pomnikiem w Dziwnówku. Część popołudniową zaś kontynuowano w dwóch lokalizacjach. W parku pomiędzy ulicami Mickiewicza a Sienkiewicza w Dziwnowie, odbywał się organizowany przez Stowarzyszenie „Nasz Dziwnów” tzw. „Piknik pod Lipą”, natomiast na miłośników militariów czekał piknik historyczno-militarny na terenie Ośrodka Sportów Wodnych. To drugie wydarzenie swoją obecnością zaszczycił komandor Roman Rakowski, który z dużą uwagą przyglądał się aktualnemu wyposażeniu Wojska Polskiego oraz rozmawiał z żołnierzami.