To jak ważna jest pamięć o zmarłych nie trzeba nikomu uświadamiać. Woliński samorząd podjął starania, skutecznie pozyskując środki zewnętrzne na przebudowę , uporządkowanie i zagospodarowanie cmentarza. – Chcemy, aby cmentarz w Wolinie był miejscem godnego pochówku. Tego wymaga szacunek wobec zmarłych oraz ich rodzin – wskazuje Ewa Grzybowska.

Dzięki sporym środkom finansowym – ok. 2 miliony złotych samorząd będzie mogli przywrócić temu miejscu należyty wizerunek. Ta inwestycja to początek z planowanych modernizacji wszystkich cmentarzy w Gminie Wolin.

W ramach zadania zostaną przebudowane istniejące i utworzone nowe ciągi komunikacyjne z użyciem kostki brukowej, wybudowane zostaną dodatkowe punkty czerpania wody i zamontowane zostanie nowoczesne, energooszczędne oświetlenie.

Planowany termin zakończenia prac to marzec przyszłego roku.