W Wolinie doszło do podpisania umowy, na mocy której zostaną przeznaczone dodatkowe środki na przebudowę 780 metrów drogi w Zagórzu. Wszystko w ramach modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Umowa została podpisana przez Jarosława Rzepę Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Eugeniusza Jasiewicza Burmistrza Wolina.

Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z warstwy ścieralnej z mieszanek kruszyw kamiennych i emulsji asfaltowej wykonanych metodą potrójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami 8-11mm, 5-8mm i 2-5mm, na istniejącej wzmocnionej i wyprofilowanej nawierzchni nie ulepszonej z kruszyw naturalnych i łamanych. W wyniku realizacji zadania zostanie przebudowany odcinek 781,9m drogi.

– Samorząd zainwestuje 1000 złotych, ma to być rewanż za przebudowę ulicy Słowiańskiej gdzie to powiat zainwestował 1000 złotych. Zakres robót obejmuje poprawienie stanu drogi w miejscowości Zagórze, utwardzenie jej tłuczniem, oraz wykonanie zjazdy. Robimy to technologią, która umożliwia nam trzykrotnie taniej niż normalnie osiągnięcie efektu zadowalającego dla mieszkańców. Chcemy ten pomysł powielać na kolejnych drogach powiatowych, szczególnie w takich  gdzie nie ma bardzo dużych przedsięwzięć rolniczych – tłumaczył wicestarosta Marek Matys.