Gmina Wolin zawiesza przyjmowanie zgłoszeń  w zakresie projektu pn. „Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na mniej emisyjne w gminie Wolin”. Dotychczasowa liczba zgłoszeń wyczerpała limit środków finansowych pozostających w dyspozycji Gminy Wolin. Jednocześnie zachęcamy Państwa do korzystania z innych programów wspierających przedsięwzięcia polegające na wymianie źródła ciepła na niskoemisyjne.

Gmina Wolin w sposób ciągły prowadzi nabór wniosków w zakresie projektu pn. „Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w gminie Wolin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy (RPZP.02.15.00-32-A017/19-00 z dn. 11.03.2020r.).

Więcej informacji na temat tego projektu znajdą Państwo na stronie internetowej Gminy Wolin: https://gminawolin.pl/program-antysmogowy/ .

W Urzędzie Miejskim Wolinie, w uruchomionym we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, punkcie konsultacyjno-informacyjnym uzyskają Państwo informacje na temat możliwości pozyskania dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Informacje i porady udzielane są drogą telefoniczną pod nr tel.: 512 348 862, mailowo: bio@gminawolin.pl oraz osobiście, w godzinach pracy Urzędu.