Gmina Wolin zaprezentowała harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2022 rok. W formie papierowej harmonogram dostępny jest w Referacie Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego. 

Wspólnoty mieszkaniowe

Nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowe

Nieruchomości niezamieszkałe

Nieruchomości zamieszkałe

Uprzejmie przypominamy aby odpady w dniu odbioru były przygotowane najpóźniej do godziny 6:00 – w innym przypadku mogą zostać nieodebrane. Odbiór odpadów odbywa się poprzez udostępnienie pojemników i worków przed nieruchomością lub na jej terenie w miejscu przylegającym bezpośrednio do ulicy umożliwiającym swobodny dojazd i odbiór odpadów.

źródło:
UM w Wolinie