– Asystenci osobiści to nieocenione wsparcie nie tylko w codziennych czynnościach. Często są „oknem na świat” – pomagają w wyjściu, powrocie oraz w dojazdach np. na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne, do kin, teatrów, na wydarzenia kulturalne lub przy załatwianiu spraw urzędowych. To m.in. stąd wynika tak ogromna potrzeba wsparcia osób, będących częścią naszego społeczeństwa – podkreślił na konferencji w ZUW w Szczecinie wojewoda Zbigniew Bogucki.

Na realizację programu „Opieka wytchnieniowa”, do 57 samorządów trafi łącznie 13,1 mln złotych. Z programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, do naszego województwa trafi 4,7 mln złotych. Dofinansowanie do usług asystentów osób niepełnoprawnych otrzymają 62 samorządy.

Opiekunowie osób z niepełnosprawnościami często sami potrzebują wsparcia, by odpocząć, zregenerować się lub zająć się własnymi sprawami. Środki, które przekazujemy samorządom służą dofinansowaniu usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością, ośrodku wsparcia lub innym miejscu wskazanym przez uczestnika programu.

Wśród beneficjentów znalazła się Gmina Wolin, która zgodnie z zapotrzebowaniem otrzymała odpowiednio dla asystentów 90 478 zł i 20 849 zł na opiekę wytchnieniową.