Wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc wspólnie z posłami: Arturem Szałabawką, Leszkiem Dobrzyńskim, Michałem Jachem i Krzysztofem Zarembą, wręczył sześciu samorządom promesy w ramach programu „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”. Wśród obdarowanych, była Ewa Grzybowska, Burmistrz Wolina. 

Cieszę się, że liczba projektów z naszego województwa dofinansowanych, a tym samym pula dofinansowania w ramach programu „Razem Bezpieczniej”, powiększyła się w porównaniu z rokiem ubiegłym – mówił wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc. – To ważne, ponieważ uzyskane środki służą poprawie bezpieczeństwa mieszkańców Zachodniopomorskiego. 

Projekty są realizowane w ramach 4 celów szczegółowych: Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa, poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych, przeciwdziałania zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży, edukacja dla bezpieczeństwa. Łącznie w tym roku dofinansowanie z „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”w wysokości ponad 543 tys. zł. uzyskało 11 projektów z województwa zachodniopomorskiego. 23 kwietnia, wojewoda wręczył promesy dla z 6 samorządów: 5 gmin i jednego starostwa:

  1. „Bezpieczny rowerzysta w gminie Kołbaskowo”, to projekt Gminy Kołbaskowo, który uzyskał dofinansowanie w wysokości 100 tys. zł.
  2. Projekt „Poprawa bezpieczeństwa na dwóch przejściach dla pieszych w miejscowości Warszkowo gmina Sławno”, realizowany będzie przez Urząd Miasta Sławno. Dofinansowania z programu wynosi 100 tys. zł.
  3. 24,8 tys. zł będzie przeznaczone na dofinansowanie projektu Gminy Wierzchowo pn. „Poprawa bezpieczeństwa w gminie Wierzchowo ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz zapobieganie wykroczeniom w miejscu publicznym”.
  4. Urząd Miasta i Gminy Myślibórz zrealizuje projekt polegający na poprawie bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Myśliborzu i Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Myśliborzu poprzez instalację elektronicznej tablicy z radarem oraz z wskaźnikiem aktualnej prędkości pojazdów. Dofinansowanie na ten cel wyniesie 24,5 tys. zł.
  5. „Na sportowo – Nie cyfrowo” realizowany będzie w Wolinie przez tamtejszy Urząd Gminy. Kwota dofinansowania wyniesie 8 664 zł.
  6.  „Gotowi do drogi” – projekt Starostwa Powiatowego w Pyrzycach uzyskał z programu „Razem Bezpieczniej” dofinansowanie w wysokości 25 tys. zł.
Pozostałe 5 umów będzie zawartych po przeprowadzeniu konkursów ofert, w których zostaną wyłonione podmioty do realizacji projektów. Konkurs został ogłoszony 10 kwietnia i potrwa do 30 kwietnia 2019.
źródło:
ZUW